Informatie

De Uitvaartvereniging is opgericht op 8 maart 1962 en heeft als doel:

De uitvaart verzorgen van haar overleden leden en gezinsleden.Bestuur

Het bestuur van de Uitvaartvereniging bestaat momenteel uit:

J.S.Sikkema (voorzitter)
Oudeweg 33
9364 PR Nuis
Tel: 050-855 0177

R.Reitzema-Jongsma (secretaresse)
Provincialeweg 3
9864 PA Kornhorn
Tel: 0594-855371

M.Hovinga ( penningmeester)
De Dobbe 6
9363 JR Marum
Tel: 0594-643192

1e lid (algemeen) : vacant

2e lid (algemeen) : vacantDe Uitvaartvereniging telt momenteel bijna 1.000 leden.

Op de laatstgehouden Algemene Vergadering dd. 1 maart 2018 zijn voor het jaar 2018 de volgende contributies vastgesteld:

Echtparen met kinderen tot 18 jaar € 32,00
Kinderen van 18 jaar en ouder € 16,00
Alleenstaanden € 16,00

De verstrekking aan leden bij overlijden is voor het jaar 2016 vastgesteld op € 750,00

Het bestuur kan nieuwe leden verplichten tot het betalen van inleggeld.

De hoogte hiervan is afhankelijk van de leeftijd van het aspirant-lid.

Onder verzorging van een uitvaart is begrepen een verstrekkingspakket in natura en omvat:

*De werkzaamheden van de uitvaartleider.

*Het afleggen en kisten van de overledene.

*Het vervoer van de overledene, met de rouwauto vanuit het ziekenhuis te Drachten of Groningen of binnen deze straal.

*Het vervoer van de overledene met de rouwauto van het sterfhuis of aula naar de kerk of andere samenkomstruimte.

*Het vervoer van de overledene op de dag van de begrafenis.

*De dragers.

*De bediening bij de koffietafel.

Tevens verzorgt de vereniging uitvaarten voor niet-ledenOp de ledenvergadering, welke minstens eenmaal per jaar in het voorjaar wordt gehouden, komt onder meer aan de orde:

*Jaarverslag secretaris en penningmeester.

*Vaststelling van de contributiebedragen en de ledenkorting.

*Bestuursverkiezing.De eerstvolgende algemene ledenvergadering wordt verwacht rond:
1 maart 2019.Uitvaartverzorger:

(interim)
Mob: 06-47 00 63 93Links

www.condoleance.nl
www.nardus.eu
www.fedgron.nl