Welkom bij Uitvaart Kornhorn.

Dit is de gezamenlijke website van de Uitvaartvereniging Kornhorn en Omstreken en de Stichting Begraafplaats Kornhorn.
Wij willen u middels deze website de weg wijzen over de mogelijkheden en kosten die er in Kornhorn gelden bij de verzorging van een begrafenis of crematie en het kopen van graven.

De samenstelling van het bestuur en contactpersonen met adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadressen staan op deze website.

Wij stellen ons ten doel de uitvaarten correct en zonder winstoogmerk uit te voeren.

De rubriek Informatie beschrijft het lidmaatschap van de vereniging, de contributie, de ledenkorting met pakketomschrijving. De verzorging van de uitvaart van niet-leden is uiteraard ook mogelijk. Hiervoor geldt een speciaal tarief. U kunt dit opvragen bij het bestuur of via de uitvaartverzorger.

De uitvaartvereniging is lid van de Federatie van Uitvaartverenigingen in de Provincie Groningen en aangesloten bij Nardus samenwerkende uitvaartorganisaties

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen.
Inschrijfnummer: 0202 8212
Bankrelaties: Rabobank NL36 RABO 0323 7001 44
In geval van overlijden :

0594-442182