Geschiedenis van de begraafplaats Kornhorn

Op 19 oktober 1934 was de eerste vergadering om op initiatief van de Gereformeerde kerk en de Christelijk Gereformeerde kerk te Kornhorn een begraafplaats in Kornhorn te realiseren. Er stond in die tijd een boerderij met percelen land te koop en in samenspraak met twee dorpsgenoten die belang hadden bij de bijbehorende percelen grond, maar dit wel ten dele wilden afstaan voor een begraafplaats, is op 29 oktober 1934 de gehele boerderij met land aangekocht door de beide kerken. Tot die tijd werd er begraven in de omliggende plaatsen Doezum, Opende en Noordwijk. Het bestuur van de begraafplaats werd gevormd door afgevaardigden van de beide kerken en de beide predikanten.

Rond 1960 werd de begraafplaats overgedragen aan de gemeente Grootegast omdat vooral het onderhoud een te grote belasting werd voor de kerken. De gemeente heeft het kerkhof ruim 30 jaar beheerd.
Door tegenvallende exploitaties van de vier begraafplaatsen in de gemeente werden er vanaf 1993 gesprekken gevoerd met de uitvaartverenigingen van de verschillende dorpen, om tot privatisering te komen. Dit is ten dele gelukt, Kornhorn en Lutjegast durfden dit aan, de andere beide dorpen haakten af en die begraafplaatsen bleven in het beheer van de gemeente.

Uiteindelijk kon in maart 1998 de overdracht plaatsvinden. Inmiddels was ook de Stichting Begraafplaats Kornhorn opgericht. In die tijd is ook het stuk land van ruim 22 are, van de familie Postmus aangekocht voor uitbreiding van de begraafplaats. Voorwaarde van de overdracht was; uitbreiding en een geldbedrag voor aankoop en inrichting. De begraafplaats werd overgenomen voor 1 gulden en voor de uitbreiding ontving de Stichting een bedrag van de gemeente. Hiermee was de overdracht een feit en moest het bestuur zich verder met alles zelf redden.

Het aangekochte land lag bijna 1 meter lager dan de bestaande begraafplaats en moest daarom opgehoogd worden, in de zomer van 1998 kwam er grond vrij vanwege de inrichting van het natuurgebied in het dorp, hier werd dankbaar gebruik van gemaakt.
In de loop van 2011 werd het nieuwe gedeelte in gebruik genomen.